ITMO
ru/ ru

ISSN: 1023-5086

ru/

ISSN: 1023-5086

Scientific and technical

Opticheskii Zhurnal

A full-text English translation of the journal is published by Optica Publishing Group under the title “Journal of Optical Technology”

Article submission Подать статью

Opticheskii Zhurnal. 2004. V. 71. № 6.

Production editor’s foreword

Komolov, V.L.

-
3-4

Information

Bonch-Bruevich A.M.

-
5-5

Physical optics

Efimov, O.M.

-
6-17

Rethfeld, B., Temnov V.V., Sokolowski-Tinten K., Tsu P., von der Linde D., Anisimov, S.I., Ashitkov, S.I., Agranat, M.B.

-
18-23

Komolov, V.L., Kulikov A.V., Przhibelskiy, S.G., Smirnov V.N.

-
24-28

Amosova, L.P., Didenko I.A., Komolov, V.L.

-
29-31

Bonch-Bruevich A.M., Vartanyan, T.A., Nikolaev S.D., Przhibelskiy, S.G., Starobogatov I.O., Khromov, V.V.

-
32-37

Bonch-Bruevich A.M., Vartanyan, T.A., Przhibelskiy, S.G., Khromov, V.V.

-
38-41

Bonch-Bruevich A.M., Vartanyan, T.A., Przhibelskiy, S.G., Smirnov V.N., Khromov, V.V.

-
42-45

Bonch-Bruevich A.M., Kaliteevskaya, E.N., Krutyakova, V.P., Razumova, T.K.

-
46-51

Stepanov A.N., Kirsanov A.V., Kiselev A.M., Polushkin N.I.

-
52-57

Evlyukhin A.B., Evlyukhina E.V.

-
58-64

Zhdanov G.S.

-
65-70

Stumpf, S.A., Korolev, A.A., Kozlov, S.A.

-
71-77

Kozlov, S.A., Shpolyanskiy, Y.A., Yastrebova N.V.

-
78-83

Kotlikov, E.N., Khonineva E.V., Prokashev V.N.

-
84-87

Bel'tyugov V.N., Plekhanov A.I., Shelkovnikov V.V.

-
88-92

Sergeev P.B., Ermolenko T.A., Evlampiev I.K., Zvorykin V.D., Popov S.A., Pronina M.S., Sergeev A.P., Turoverov P.K., Cheremisin I.I.

-
93-97